Alt innen Undervannsarbeid

Vi har over 30 års erfaring innen variert undervanns arbeid og tar oppdrag langs hele norskekysten, også i utlandet.

Dykkerkompaniet utfører de fleste typer undervanns-oppdrag fra anleggsarbeider til akutt utrykning. Selskapet legger stor vekt på dokumentasjon av det arbeidet som gjøres under vann. Video, bilder og rapportering i henhold til kundens ønsker.

Fokus på helse miljø og sikkerhet. Vårt mål er å ha en trygg hverdag på jobb. Tiden med ”cowboydykking” er for lengst forbi. Arbeidstilsynets forskrifter for vår bransje er et minimun av hva vi tilstreber å følge.

Med vårt nye dykkefartøy Hasse som er skreddersydd for arbeidsdykking har vi tatt et langt og viktig steg videre i riktig retning. Her er alt 100% tilrettelagt for for de nye dykkeforskriftene som nå ligger på trappene. Unntatt at vi foreløpig ikke har trykkammer ombord er vi helt oppe på Norsok-standard ombord.

Vi utfører:

 • Forskaling, armering, og utstøping.
 • Brenning og sveising.
 • Boring, sprenging og gysing av fjellbolter.
 • Nedsetting av peler.
 • Spyling og slamsuging.
 • Erosjonssikring.
 • Levering, montering, og utlegging av sjøledninger.
 • Monteringsarbeid, (fortøyninger,korrosjonssikring,etc.)
 • Inspeksjoner, dokumentasjon med video og stillbilder.
 • Kartlegging av sjøbunn.
 • Utlegging av fiberduk.
 • Berging og heving.
 • Nedspyling av sjøkabler og ledninger.
 • ROV oppdrag.
 • Utleie av dykkere.

Dykkerkompaniet har stor fokus på kvalitet, sikkerhet, miljø og god service og har et godt utarbeidet HMS og IK system.

BEREDSKAPS TELEFON

Skulle uhellet være ute, så kan du nå oss til alle døgnets tider på
901 26 499 eller 906 60 361