Våre Referanser

Her kan dere se hvilket typer jobb, og firma som har engasjert oss.

Alf Brekken og Sønner AS

Oppdragsgiver Alf Brekken og Sønner AS

Juni 2018 Forlenging av overløpsledning i Svolvær havn.

Sortland Entreprenør AS

Oppdragsgiver Sortland Entreprenør AS

Februar - april 2017-2018 Fundamentering av kaipeler for nytt kaianlegg i Hovden.

Hamarøy Kommune

Oppdragsgiver Hamarøy Kommune

Mai 2018. Rehabilitering av 210 meter bryggeanlegg, samt utlegging av nye fortøyninger på Tranøya.

Multiconsult AS

Oppdragsgiver Per Aarsleff

Høsten-vinteren 2016-2017 Flytting av eksisterende sjøledninger. Utlegging av nye sjøledninger. Sprenging og fjerning av steinblokker i Napp havn.

Salt

Oppdragsgiver Salt

Januar 2018 Innsamling av marint avfall i Ofoten og Hamarøy området.

Kystverket

Oppdragsgiver Kystverket

Dykker på tur i havet under klamring av el.kabel i Svolvær havn.

Lofoten Sveiseindustri

Oppdragsgiver Lofoten Sveiseindustri

November desember 2017 Rehabilitering og forlenging av slip i Svolvær.

Multiconsult AS

Oppdragsgiver Multiconsult AS

Hovedinspeksjon med video og foto av broer og fergekaier i Nord Norge, de 10 siste årene.

Installit

Oppdragsgiver Installit

Høsten 2017. Utleie av mannskap til stort sjøkabelprosjekt i Scotland.

PP. Entreprenør AS

Oppdragsgiver PP. Entreprenør AS.

Bygging av ny slip ved Hamek i Harstad 2009.

Salt

Oppdragsgiver Salt

August 2017 Innsamling av marint avfall i Ofoten og Lofoten.

Lofotkraft AS

Oppdragsgiver Lofotkraft AS

I 2009 spylte Dykkerkompaniet 80 cm. dyp grøft til 7 km. kraftkabel mellom Værøy og Røst.

Telenor Norge AS

Oppdragsgiver Telenor Norge AS

August 2017 Nedspyling av 600 meter fiberkabel i Nappstraumen.

Secora

Oppdragsgiver Secora

Utdyping foran Kai på Værøy i 2008.

Ørnes Havn

Oppdragsgiver Ørnes Havn

Juni 2017 Rehabilitering av kaifundamenter.

Brønnøy kommune

Oppdragsgiver Brønnøy kommune.

Utlegging av avløpsledning i 2007, samt inntaksledning i 2009

Thore Magnussen og Sønn AS

Oppdragsgiver Thore Magnussen og Sønn AS

August, September 2017 Utlegging av sjøledninger i Stamsund og Harstad.

Bulldozer Maskinlag

Oppdragsgiver Bulldozer Maskinlag

Boring og sprenging av 500 m3 sjete i 2007.

Isqueen

Oppdragsgiver Isqueen

Høsten 2017 Boring av fjellbolter for oppdrettsfortøyninger. ROV inspeksjon av fortøyninger for oppdrett.

Multiconsult AS

Oppdragsgiver Multiconsult AS

Nedsetting av poretrykksmålere, samt tildekking av 1100 m. tilhørende kabler i Narvik i 2007.

Secora AS

Oppdragsgiver Secora AS

Vinteren 2017 Rehabilitering av bakvegg ved Karlsøy fergekai.

Subsea Trenching Services

Oppdragsgiver Subsea Trenching Services.

Utlegging, nedspyling, og tildekking av avløpsrør i Cork, Irland i 2007.

Lofotkraft AS

Oppdragsgiver Lofotkraft AS

April -mai 2017 Sikring av sjøkabler, utlegging av anodeanlegg Vestvågøy, Lofoten

Cable And Engineering London

Oppdragsgiver Cable And Engineering, London.

Landtrekking og nedspyling av 1 km. fiberkabel i Kuwait 2006.

Lofotkraft AS

Oppdragsgiver Lofotkraft AS

April 2017 Bygging av nye tettinger til lukestengsel i Store Nøkkvann.

BEREDSKAPS TELEFON

Skulle uhellet være ute, så kan du nå oss til alle døgnets tider på
901 26 499 eller 906 60 361