Om Dykkerkompaniet

Vi har over 30 års erfaring innenfor sjø og undervannsarbeider. Vi tar oppdrag langs hele Norskekysten, også i utlandet hvor vi har vært ved flere anledninger. Vårt primærområde er allikevel vakre NordNorge.

Vi utfører de fleste typer undervannsoppdrag fra anleggsarbeider til berging og akutte utrykninger.

Vi ønsker å legge stor vekt på dokumentasjon av arbeidene vi utfører under vann siden byggestedene ofte er vanskelig tilgjengelig for oppdragsgiveren. De aller flere oppdrag dokumenteres detaljert med oppmålinger, video og stillbilder, samt rapporter.

Hovedaksjonærene i dag er Egil J Krane og John B Kildahl. Begge startet sitt virke under vann sammen med sine fedre som da drev Sjøkompaniet AS sammen. Sjøkompaniet ble etterhvert lagt ned da daglig Leder Trond Kildahl døde alt for tidlig. Etter en perioden med enkeltpersonsforetak og freelance-oppdrag bestemte Krane og Kildahl seg i 2007 for å slå seg sammen igjen og satse på et nytt selskap.

Dykkerkompaniet ble da en realitet. De startet i det små med leide, trange lokaler og dykking fra lettbåt og arbeidsbrakker. Nå er det en ny hverdag for bedriften med egne nye lokaler i Vaterfjorden 15 min. Øst for Svolvær. Selskapet har også flere fartøyer pr. I dag med det ultimate dykkefartøyet HASSE som siste tilskudd på stammen.

Begge eierne dykker og er aktivt med i driften, også ute på anlegg.

HMS

Kravene fra det offentlige for utførelse av arbeider under vann er stadig blitt strengere gjennom årenes løp. Vi tilstreber oss å minimum følge de forskrifter og retningslinjer som Arbeidstilsynet kommer med. Nye strengere forskrifter har vært til høring i 2017 og vil sannsynligvis trå i kraft 2019.

Vi ønsker en tryggest mulig hverdag på jobb så disse innskjerpingene i regelverket er ønsket varmt velkommen av oss. Vi ligger i forkant og har allerede alt på plass for å oppfylle disse eventuelle kravene.

Dykkerkompaniet er tilknyttet egen dykkelege, samt bedriftshelsetjenesten i Vågan.

 

Vi utfører:

 • Forskaling, armering, og utstøping.
 • Brenning og sveising.
 • Boring, sprenging og gysing av fjellbolter.
 • Nedsetting av peler.
 • Spyling og slamsuging.
 • Erosjonssikring.
 • Levering, montering, og utlegging av sjøledninger.
 • Monteringsarbeid, (fortøyninger,korrosjonssikring,etc.
 • Inspeksjon, dokumentasjon med video og stillbilder.
 • Kartlegging av sjøbunn.
 • Utlegging av fiberduk.
 • Berging og heving.
 • Nedspyling av sjøkabler, og ledninger.
 • Utleie av dykkere.

Våre kvalifikasjoner

Dykkerkompaniet har tre nøkkelpersoner som er aktivt med i den daglige driften av selskapet. For å få en mest mulig økonomisk drift, samt ønsket kvalitet på arbeidene tilstreber vi at en av oss alltid skal være til stede, eller ha nær oppfølging av pågående anlegg.

 

Egil J Krane
Daglig leder og dykker med undervannserfaring fra 1997. Innehar yrkesdykkerpapirer kl.1 og kl. 3 Samt dykkelederkurs. Sprengingssertifikat kl.1 Sertifikat for elektrosveising av PE og PP rør. Kurs i regi av skipskontrollen i undervannsinspeksjon av skip. D5L skipperpapirer, ROC radiooperatør, sikkerhetskurs, brannvern, kran og stroppekurs G11 og G20. HMS kurs samt div. førstehjelpskurs. Lang erfaring som anleggsleder og dykkeleder, samt fra undervannsarbeider i utlandet.

Kontakt info


John B Kildahl
Driftsleder og dykker med undervannserfaring fra 1996. Innehar yrkesdykkerpapirer kl.1. Maskinfører, sertifikat for elektro og speilsveising av PE og PP rør. Kurs i regi av skipskontrollen i undervannsinspeksjon av skip. ADK sertifikat. D5L skipperpapirer, ROC radiooperatør, sikkerhetskurs, brannvern, kran og stroppekurs G11 og G20. HMS kurs samt div. førstehjelpskurs. Lang erfaring som dykkeleder og anleggsleder.

Kontakt info


Hans E Krane
Tidligere dykker med 30 års erfaring. D5LA skipperpapirer. WHF sertifikat, sikkerhetskurs, brannvern, førstehjelpskurs, kurs i regi av skipskontrollen i undervannsinspeksjon av skip. Lang erfaring som dykker og dykkeleder i både inn og utland.

Kontakt info

 

Sertifikater i selskapet:

 • Dykkesertifikater klasse 1 og 3
 • Dykkeleder
 • ADK sertifikat
 • Speilsveisesertifikat PP og PE
 • El. muffesveissertifikat PP og PE
 • Sprengningssertifikat kl.1
 • Maskinfører
 • Skipper D5L
 • ROC radiooperatør
 • Sikkerhetskurs
 • Kran og stroppesertifikater G11 og G20
 • Tårnkran og traverskran
 • Brannvern og varm røykdykking
 • Krisehåndtering på skip
 • Div. førstehjelpskurs
 • HMS kurs
 • Bil B, og tung bil CE

 

Dykkerkompaniet kjøpte i 2011 egne driftslokaler i Vaterfjorden 10 minutter kjøring øst for Svolvær.

Lokalene er totalrenoverte og tilpasset vår virksomhet. Her har vi moderne trivelige kontorfasiliteter og pauserom.

Lager og verksted for oppbevaring og vedlikehold av utstyr samt 25 meter kai med flytebrygge hvor vi har plass til alle våre fartøy.

 

01.jpeg
02.jpeg
03.jpeg
04.jpeg
05.jpeg
06.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

BEREDSKAPS TELEFON

Skulle uhellet være ute, så kan du nå oss til alle døgnets tider på
901 26 499 eller 906 60 361