Hovedinspeksjon av bruer

Hovedinspeksjon av bruer og fergeleier i Nord Norge avsluttet for nå.

Namsos til Kirkenes sammen med Multiconsult. Vi takker for hyggelig samarbeid og ser fram til neste bolk.